home

Nijs Nieuws Nijs Nieuws Nijs

 • It Ferbeane Boek, verrassing!

  27 maart 2021

  It Ferbeane Boek, verrassing! Je hebt een boek in je hoofd, een Frysk kinderboek. Niet gek, want het wemelt in je hoofd van Fryske berneboeken. Het moet een boek vol fantasie worden en als je begint, heb je eigenlijk...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Lêspromoasje: boek in skriuwer!

  10 februari 2021

  Lêspromoasje: boek in skriuwer!     No’t de skoallen wer los binne en ik begjin op te knappen nei 4 operaasjes (nije knibbels en heupen) kin ik op skoallen en biblioteken fertelle oer myn boeken. Bij De Schrijverscentrale kinst my boeke...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Earste reaksjes op It Ferbeane Boek

  16 januari 2021

  Earste reaksjes op It Ferbeane Boek   As der in nij boek yn ’e winkel leit, ha ik it leafst de oare deis reaksjes. Mar sa wurket dat fansels net, dêr moatst op wachtsje en dat duorret lang! Lit...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Dag 2020, welkom 2021

  30 december 2020

  Dag 2020, welkom 2021 We zitten op hetzelfde plekje als vorig jaar: in een stille boomgaard aan de Lek. Bij oude appelbomen, waar een enkele al ligt te wachten om dor hout te worden. In dat huisje maakte ik...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Korona: is It Ferbeane Boek ferbean?

  17 december 2020

  Korona: is It Ferbeane Boek ferbean?   Dit jier hat foar my twa boeken opsmiten: ‘Sis my wa’t ik bin’ en ‘It Ferbeane Boek’. In geweldich jier, soe’st sizze. Mar nee, beide boeken kamen út yn de tiid dat...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • It is der: It Ferbeane Boek!

  11 december 2020

  It is der: It Ferbeane Boek!   Foar in skriuwer is it altyd in momintsje; it doaske of de doaze, dat hinget fan de dikte fan it boek ôf, leit stiif ticht foar dy op ‘e tafel. En al...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2)

  1 december 2020

  Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2) Oare wike, krekt nei Sinteklaas, mar rojaal foar de krystdagen, komt myn nije boek út. In boek om kado te dwaan, foar kryst of de krystfakânsje, foar elk dy’t in aaklik jier achter de...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Ynkoarten: It Ferbeane Boek (1)

  27 november 2020

  Ynkoarten: It Ferbeane Boek (1) De wike nei Sinteklaas komt myn nije berneboek út: It Ferbeane Boek. Oer Fedde fan 8 dy’t noch altyd net lêst. Hoe kaam ik der by om dat te skriuwen? Fan 2015 oant begjin...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Simmers

  26 augustus 2020

  Simmers De lêste simmers wiene net as eartiids. Gjin fakânsje nei Frankryk of Sweden, wol nei Gaasterlân dêr’t it noflik is, mar foar my gjin fakânsjeplak. Yn Gaasterlân skriuw ik meastentiids en ik wit dat dat lúks is. Fakânsje...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • It is der: Sis my wa’t ik bin

  8 juni 2020

  It is der: Sis my wa’t ik bin   Loek Rienstra wennet yn in doarp flakby Snits. Pas 11 jier nei de oarloch, hy is dan 13, komt er derachter dat er Joadsk is en dat syn heit en...

  Lees meer
  Hanneke de Jong