home

Nijs Nieuws Nijs Nieuws Nijs

 • Taalfeestje tijdens ouderavond

  16 april 2015

  Woensdag 15 april was het ouderavond op ‘mijn’ Schoolschrijversschool De Reinbôge in Twijzelerheide. Een inloopavond voor ouders en hun kinderen. De kinderen konden hun ouders langs de lokalen loodsen waar het overal een drukte van belang was. In het...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Wat ik fan ús heit net wist

  12 april 2015

  Hjoed is it 70 jier lyn dat der in begjin makke waard mei de befrijing fan Fryslân. It begûn yn Mildam; oars hie ik it net witten, mar wy wiene hjoed om in bakje by sweager dy’t dêr wennet....

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Het wonder van De Schoolschrijver

  4 april 2015

  Een Schoolschrijver die, op rouw- en Sinterklaasgedichten na, nooit een gedicht schrijft, maar dat wel van de kinderen vraagt, dat is je begeven op glad ijs. (Daar was ik ook nooit een held…) De kinderen malen er niet om,...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • En ten slotte…

  3 april 2015

  Op 1 april, de eerste dag van mijn pensionada-jaren, was de finale van mijn afscheid van OSG Piter Jelles. Met de collega’s waar ik het meest mee optrok gingen we heerlijk eten. Klein restaurant, prettige bediening, zachte muziek, ‘noflike stuollen’...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De laatste dag op mijn werk

  30 maart 2015

  De laatste dag op mijn werk. En zeker niet de slechtste! Bij binnenkomst zag ik mensen snel wegflitsen met… ??? Niet voor mij, ik zou gewoon aan het eind van de ochtend een rondje servicebureau doen, handen geven, ôffûstkje....

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De laatste week!

  24 maart 2015

  De laatste week! De laatste week is aangebroken. Nog één keer omkijken. Na lange maanden bleek mijn ziekte een naam te hebben: fibromyalgie. Het voelde alsof ik definitief was uitgerangeerd. Lesgeven ging niet meer, nooit meer, dacht ik. Thuis...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De lêste moanne mei in fêste baan

  16 maart 2015

  Wike 3 De man dy’t my belle, wie de direkteur fan lokaasje Haydnstrjitte fan OSG Slauerhoff. Hy frege oft it my wat like om dêr de lessen Frysk te jaan oan de earste klassen. Fansels! Fantastysk! Nei in peatear...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De lêste moanne mei in fêste baan

  9 maart 2015

  Wike 2 Der kaam in knip yn myn ‘wurksume libben’ . Dy jierren stiene yn it teken fan bern krijen en opfieden. Om’t ik net hiele dagen yn pjuttetaal prate woe en koe, begûn ik oan de stúdzje Frysk. Earst...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De laatste maand met een vaste baan

  1 maart 2015

    Week 1 Twintig was ik en net geslaagd voor de pedagogische akademie. Mijn eerste baan vond ik in Beusichem, een snoezig dorpje in de Betuwe. Ik voelde me als de hoofdpersoon van De Toverlantaarn van Clare Lennart. Het...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Mijn kleine Maya-kalender

  12 februari 2015

  Eind december 2012 zou de wereld drastische veranderingen ondergaan, aldus de Maya-kalender. Sommigen zouden overleven, anderen niet. Maar alles bleef zoals het was. In november vorig jaar voorzag ik mijn eigen kleine Maya-kalender met veel beginnen en als gevolg...

  Lees meer
  Hanneke de Jong