Skriuwlab

 • 2017: Wês net bang

  30 december 2016

  2017: Wês net bang, (mar wol foarsichtich) Yn 2015 naam ik ôfskie fan OSG Piter Jelles. Ik woe earder...

  Hanneke de Jong
 • Meidwaan oan Lês No!

  10 november 2016

  Meidwaan oan Lês no!   It wiene drokke moannen, nei de útrikking fan de Simke Kloostermanpriis. Wylst ik de...

  Hanneke de Jong
 • Ynterview Ensafh

  30 oktober 2016

  Ynterview Ensafh   Yn de tiid fan de Simke Kloostermanpriis, maaie 2016, ha ik de noadige ynterviews jûn. Doe’t...

  Hanneke de Jong
 • Einlings: fakânsje!

  9 september 2016

  Einlings: fakânsje! Nei in lange wurksimmer, dêroer letter oait ris mear, levere ik de manuskripten yn dy’t ik dwaan...

  Hanneke de Jong
 • Utrikking Simke Kloostermanpriis 2016

  24 mei 2016

  Utrikking Simke Kloostermanpriis 2016 Freed 20 maaie wie it safier: de útrikking fan de Simke Kloostermanpriis 2016. Wylst de...

  Hanneke de Jong
 • De Skoalskriuwer: foar De Leafste!

  14 april 2016

    Dit jier ha ik foar it earst twa skoallen dêr’t ik kom as Skoalskriuwer. Fan te foaren tocht...

  Hanneke de Jong
 • De Simke Kloostermanpriis 2016!

  13 april 2016

  Simke Kloostermanpriis 2016 Boargemaster Gerbrandy fan Achtkarspelen belle foar de twadde kear. Ik wie net thús, myn man naam...

  Hanneke de Jong
 • De Skoalskriuwer en oar nijs

  20 maart 2016

  De Skoalskriuwer en oar nijs Der barde in protte dizze wike. Ofrûne moandei krige ik nijs dêr’t ik my oer...

  Hanneke de Jong
 • De Skoalskriuwer: it giet oan!

  29 januari 2016

  De Skoalskriuwer: it giet oan! Dizze wike wie it safier, de start fan De Skoalskriuwer. Oeral yn it lân...

  Hanneke de Jong
 • De Skoalskriuwer: de boekekiste

  15 januari 2016

  De Skoalskriuwer: de boekekiste   It is hast safier, de start fan it nije trajekt fan De Skoalskriuwer. Dat...

  Hanneke de Jong