Auteur archief voor Hanneke de Jong

 • Strip- en klutssprookjes

  15 februari 2018

  Strip- en klutssprookjes Na de letters en de zinnen is het tijd voor verhalen. En niet zomaar verhalen, maar...

  Hanneke de Jong
 • Krabbel en Nies en Hendrik Haan in Twizel (De Schoolschrijver)

  9 februari 2018

  Krabbel en Nies en Hendrik Haan in Twizel Vorige week las ik in groep 3 en 4 van cbs...

  Hanneke de Jong
 • Schoolschrijver voor gevorderden: begin

  26 januari 2018

  Schoolschrijver voor gevorderden: start De Oanrin, cbs in Twizel, is los met zijn Schoolschrijver. En wat een feest dat...

  Hanneke de Jong
 • Op de drempel van 2017/2018

  31 december 2017

  Op de drempel van 2017/2018 Het was een bijzonder jaar, 2017. Het had alles: van verwelkomen en nieuwe eigenschappen...

  Hanneke de Jong
 • Gefeliciteerd!

  17 december 2017

  Gefeliciteerd! Vandaag wordt Lilan 20 jaar! Het gaat goed met haar en het gezin. Hoe we dat weten? We...

  Hanneke de Jong
 • Werom nei Gaasterlân

  1 november 2017

    Werom nei Gaasterlân   Nei it ferstjerren fan myn suster Marijke krige ik noch in lytse erfenis: seis...

  Hanneke de Jong
 • Presintaasje Heksegrytta

  22 september 2017

  Presintaasje Heksegrytta   Grut feest! Freed 22 septimber wie de offisjele presintaasje fan myn nije berneboek Heksegrytta. It barren...

  Hanneke de Jong
 • Heit! Kijk!

  9 september 2017

  Heit! Kijk!   Rein en wyn meitsje dúdlik dat de simmer foarby is. Ik fernim dat in simmer sûnder...

  Hanneke de Jong
 • Lytse mienskip

  8 juni 2017

  Lytse mienskip ‘Joehoe!’ Ik sit yn myn sjalet mei de laptop op ‘e skoat te wurkjen. Kin sa gau...

  Hanneke de Jong
 • Slotfeesten!

  2 juni 2017

  Slotfeesten Schoolschrijver!   Het seizoen van De Schoolschrijver is voorbij; vorige week nam ik afscheid van obs De Finne...

  Hanneke de Jong